Teksti suurus:

Kala ümberarvestustegurid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2019, 7

Kala ümberarvestustegurid

Vastu võetud 12.11.2019 nr 80

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 16 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse komisjoni 8. aprilli 2011. a rakendusmääruse (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1—153), artikli 49 lõikes 3 nimetatud ümberarvestustegurid kalapüügiga seotud andmete esitamiseks.

§ 2.   Kala ümberarvestustegurid

  Kala ümberarvestustegurid säilitatud või töödeldud kala kaalu ümberarvestamiseks eluskaaluks on sätestatud määruse lisas.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Kala ümberarvestustegurid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json