Teksti suurus:

Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine

Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2011, 9

Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine

Vastu võetud 13.12.2011 nr 57

Määrus kehtestatakse „Audiitortegevuse seaduse” § 70 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine

  (1) Kehtestada järgmised siseaudiitori kutsetegevuse standardid:
  1) siseauditeerimise definitsioon ja eetikakoodeks (lisa 1);
  2) siseauditeerimise standardid (edaspidi standardid) (lisa 2).

  (2) Siseauditeerimine määruse mõistes on siseaudiitori kutsetegevus „Audiitortegevuse seaduse” §-s 69 toodud tähenduses.

§ 2.  Rakendamine

  (1) Enne määruse jõustumist alustatud ja määruse jõustumise ajal pooleli oleva kindlustandva või nõuandva töö võib lõpule viia enne määruse jõustumist kehtinud regulatsiooni kohaselt.

  (2) Enne määruse jõustumist või lõike 1 kohaselt pärast määruse jõustumist rakendatud Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu rahvusvahelise kutsetegevuse raamistiku kohustuslikud juhendmaterjalid loetakse samaväärseks määrusega kehtestatavate siseaudiitori kutsetegevuse standarditega.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Siseauditeerimise definitsioon ja eetikakoodeks

Lisa 2 Siseauditeerimise standardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json