Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2015, 7

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 11.12.2015 nr 130

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 44 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 38 järgmises sõnastuses:

„38) idiopaatiline kopsufibroos (J84.1).”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) allergiline riniit (J30) kuni 16-aastastel lastel;”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hannes Hanso
Kaitseminister tervise- ja tööministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json