Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 9

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” muutmine

Vastu võetud 12.12.2017 nr 56

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 14 alusel.

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” § 2 lõike 2 viimases lauses ja § 7 lõikes 3 asendatakse sõna „Maaeluministeeriumi” sõnadega „Veterinaar- ja Toiduameti”.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json