Teksti suurus:

Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2020, 5

Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2017 nr 44
RT I, 22.06.2017, 17
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2017RT I, 25.08.2017, 828.08.2017, rakendatakse 2017. aasta 1. juulist
08.12.2020RT I, 15.12.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimega „Läbivalgustuse piltide andmekogu” (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu lühinimi on „BAXE”.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on riiklike maksude kogumise tagamiseks ning maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamiseks teabe kogumine transpordivahendite ja kaubakonteinerite kohta ja selle teabe töötlemine.

§ 3.   Andmeandja

  Andmeandja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 4.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 5.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 6.   Andmeobjekt

  Andmeobjekt, mille kohta andmekogus andmeid töödeldakse, on sündmus. Sündmuseks loetakse transpordivahendi või kaubakonteineri läbivalgustamist läbivalgustusseadmega.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kantakse järgmised andmed:
  1) läbivalgustuse pilt;
  2) läbivalgustuse teostamise kuupäev;
  3) läbivalgustuse asukoht;
  4) kasutatud läbivalgustustehnika andmed;
  5) transpordivahendi andmed;
  6) kauba konteineri number;
  7) skaneeritud kauba saatedokumendid;
  8) skaneeritud transpordivahendi juhi isikut tõendav dokument või juhiluba,
  9) kui kaup saadetakse füüsilisse kontrolli seoses salakaubaveo kahtlusega, siis märgitakse andmekogusse füüsilise kontrolli tulemused.

§ 8.   Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T1S2.

§ 9.   Andmete avaldamine

  (1) Läbivalgustuse piltide andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil, Rahapesu Andmebürool, Kaitsepolitseiametil ning Välisluureametil.
[RT I, 15.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Läbivalgustuse piltide andmekogu vastutav töötleja võib avaldada andmekogu andmeid teise riigi tolliasutusele liidu õigusakti või välislepingu alusel toimuva tolli- või maksualase koostöö raames.

  (3) Lõikes 2 nimetatud andmevahetust ei teostata § 7 punktides 7 ja 8 nimetatud andmete osas.

§ 10.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogu andmeid säilitatakse kolm aastat andmete andmekogusse kandmise päevast arvates.

  (2) Kui sündmus on seotud süüteoga, säilitatakse selle andmeid süüteo aegumiseni.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json