Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2015, 2

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muutmine

Vastu võetud 14.01.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse pakendiseaduse § 21 lõike 5 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määrust nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 punktides 1, 2, 3, 4 ja 6 asendatakse tekstiosa „0,08 eurot” tekstiosaga „0,10 eurot”;

2) paragrahvi 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa „0,04 eurot” tekstiosaga „0,10 eurot”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2015. aasta 1. veebruaril.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json