Teksti suurus:

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2015, 7

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu

Vastu võetud 14.01.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 10 lõike 2 ning Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21) artikli 37 lõike 1 alusel.

Määruse lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete märgistusel peab jaemüügi korral olema esitatud samas lisas toodud liigi eestikeelne tootenimetus ja selle teaduslik nimi. Nimetatud nõuet ei kohaldata kalalaevalt vahetult tarbijale müüdava väikese tootekoguse suhtes.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json