Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 16.01.2020, 9

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 13.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruses nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „kalakaitseosakonna,”;

2) paragrahvi 11 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 19 pealkiri ja sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Keskkonnakaitse- ja looduskaitseosakond

Keskkonnakaitse- ja looduskaitseosakonna põhiülesanded on järgmised:”.

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 1. veebruaril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json