Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2011, 4

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” muutmine

Vastu võetud 09.02.2011 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 12 ja 15 alusel.

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määrust nr 11 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” (RTL 2005, 28, 387; RT I, 16.12.2010, 1) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Maksevõimaluste teatavakstegemine

Harrastuspüügiõiguse eest tasu maksmise võimalused tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.”

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json