Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 90 „Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ ja Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 91 „Riikliku DNA-registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2016, 6

Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 90 „Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ ja Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 91 „Riikliku DNA-registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 11.02.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 94 lõike 4 ja § 95 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 90 „Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 90 „Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ § 5 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Demineerimistöödega seotud päästeametnikult päästeteenistuse seaduse § 73 alusel võetud jälgede korral kantakse registrisse:

1) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–8 sätestatud andmed;

2) päästeametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus ning sõna „päästeametnik“.

(6) Kaitseväes rahuajal demineerimistöödega seotud tegevväelaselt kaitseväeteenistuse seaduse § 921 alusel võetud jälgede korral kantakse registrisse:

1) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–8 sätestatud andmed;

2) tegevväelase kaitseväeteenistuse seaduse § 2 lõike 6 alusel kehtestatud määruse kohane kaitseväekohustuslase identifitseerimiskood ja sõna „tegevväelane“.“.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 91 „Riikliku DNA-registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 91 „Riikliku DNA-registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ lisa „DNA-proovi võtmise vorm“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa DNA-proovi võtmise vorm

/otsingu_soovitused.json