Teksti suurus:

Kaitseministri 14. juuli 2015. a määruse nr 18 „Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2021, 1

Kaitseministri 14. juuli 2015. a määruse nr 18 „Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus” muutmine

Vastu võetud 11.02.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 68 lõike 2 alusel.

Kaitseministri 14. juuli 2015. a määruse nr 18 „Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus” § 2 lõike 1 esimeses lauses asendatakse arv „6,25” arvuga „7,55”.

Kalle Laanet
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json