Teksti suurus:

Lapse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse paigutamise taotlus

Lapse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse paigutamise taotlus - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.02.2023, 1

Lapse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse paigutamise taotlus

Vastu võetud 14.02.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse lastekaitseseaduse § 341 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende andmete loetelu, mis peavad sisalduma lapse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse paigutamise taotluses, mis esitatakse nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (ELT L 178, 02.07.2019, lk 1–115), alusel.

§ 2.  Lapse paigutamise taotluse andmed

  (1) Lapse paigutamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) lapse nimi, sünnikuupäev, kodakondsus ja emakeel;
  2) hinnang lapse abivajadusele, sealhulgas info lapse füüsilise, tervisliku, psühholoogilise, emotsionaalse, kognitiivse, haridusliku ja majandusliku seisundi kohta;
  3) paigutamise aluseks olevad asjaolud ja Eestisse paigutamise põhjused;
  4) paigutamise eeldatav kestus;
  5) kokkuvõte lapse arvamusest või kui lapse arvamust ei ole välja selgitatud, siis põhjendus, miks seda ei ole tehtud;
  6) info last puudutavate pooleliolevate menetluste kohta;
  7) info paigutatava lapse seadusliku esindaja kohta;
  8) selle isiku nimi, sünnikuupäev, kodakondsus, emakeel ja kontaktandmed, kelle juurde laps soovitakse paigutada;
  9) ülevaade lapse heaolu toetavatest meetmetest, mida laps vajab pärast Eestisse paigutamist;
  10) ülevaade sellest, kuidas on korraldatud lapse suhtlus tema vanemate ja muude sugulastega või teiste lapse jaoks lähedaste isikutega;
  11) teave lapse paigutamise rahastamise kohta.

  (2) Lapse paigutamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) paigutatava lapse suhtes tehtud kohtulahendid, mis käsitlevad vanemlikku vastutust;
  2) muud asjakohased dokumendid.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json