Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2012, 1

Keskkonnaministri 21. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus” muutmine

Vastu võetud 12.03.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 40 lõike 8 alusel.

Keskkonnaministri 21. veebruari 2007. a määruses nr 14 „Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus” (RTL 2007, 19, 297) tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 2 tekst asendatakse järgmise tekstiga:

„Maakonnad jaotatakse metsatulekahjude esinemissagedust ja tuleohuklassi arvestades järgmiselt:

Maakond

Maakonna metsade tuleohu suurus

Harjumaa

Ida-Virumaa

Põlvamaa

Lääne-Virumaa

Pärnumaa

Valgamaa

Võrumaa

Tartumaa

Läänemaa

Hiiumaa

Järvamaa

Raplamaa

Saaremaa

Viljandimaa

Jõgevamaa

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Suur tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Keskmine tuleoht

Väike tuleoht”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json