Teksti suurus:

Tarbijavaidluste komisjoni esimehe töötasustamise määr

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2016, 3

Tarbijavaidluste komisjoni esimehe töötasustamise määr

Vastu võetud 15.03.2016 nr 23

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 45 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tarbijavaidluste komisjoni esimehe töö tasustamine

  Tarbijavaidluste komisjoni esimehele makstakse vaidluse menetlemise eest töötasu.

§ 2.  Töötasu määramise alused

 (1) Komisjoni esimehe kuutöötasu aluseks on kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud kõrgeima palgamäära ja koefitsiendi 0,55 korrutis.

 (2) Töötasu makstakse vastavalt töötatud tundide arvule arvestusega 1 tund = 1/8 käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud töötasu alusel arvutatud päevapalgast.

 (3) Komisjoni esimehele ühe vaidluse menetlemise eest makstav töötasu ei või ületada 170 eurot.

§ 3.  Töötasu väljamaksmine

 (1) Komisjoni esimees esitab pärast vaidluse menetlemise lõpetamist Tarbijakaitseameti peadirektorile või tema volitatud ametiisikule allkirjastatud avalduse, milles deklareerib töötatud tundide arvu. Avaldusele lisatakse komisjoni otsus.

 (2) Komisjoni esimehe töötasu arvestab ja maksab välja Tarbijakaitseamet kord kuus komisjoni esimehe arveldusarvele.

§ 4.  Rakendussäte

  Määrust rakendatakse alates 2016. aasta 1. märtsist.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json