Teksti suurus:

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2018, 4

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Vastu võetud 29.11.2001 nr 116
RTL 2001, 130, 1886
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143801.01.2010
31.10.2012RT I, 06.11.2012, 101.01.2013
11.12.2013RT I, 13.12.2013, 3516.12.2013
13.03.2018RT I, 16.03.2018, 319.03.2018

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2.   Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

  (1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:
  1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
  2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

  (3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

Ruumi nimetus

Pindala, m2

Vastuvõturuum

12 x 2 või 16

Protseduuriruum

16

Ooteruum

9

WC

3

Abiruum

2×2

  (4) Ruumide pindala võib olla kuni 10% väiksem lubatud suurusest.
[RT I, 16.03.2018, 3 - jõust. 19.03.2018]

  (5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

  (51) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

  (7) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  (9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

  (10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (11) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (12) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3.   Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

  (1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
  1) arsti töölaud ja tool,
  2) õe töölaud ja tool,
  3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
  4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
  5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  6) instrumentide laud,
  7) imiku läbivaatuslaud,
  8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
  9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
  10) kaal imikutele
  11) pikkusemõõtur,
  12) arvuti ja printer,
  13) lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti,
  14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

  (2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4.   Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

  (1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

  (2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
  1) stetofonendoskoop,
  2) sfügmomanomeeter,
  3) otoskoop,
  4) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  5) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  6) PEF-meeter,
  7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
  8) refleksihaamer,
  9) helihark,
  10) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  11) pisikirurgia vahendid,
  12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
  13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
  14) EKG aparaat,
  15) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  16) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  17) kõrvaloputussüstal,
  18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
  19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
  20) ambukott.

  (3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10–20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json