Teksti suurus:

Tartu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2023, 4

Tartu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 14.03.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on tagada Tartu maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide säilimine.

  (2) Määrusega nimetatakse Tartu maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide või -objektide rühma nimi ja asukoht ning määratakse piiranguvööndi ulatus. Määruses nimetatud kaitstava looduse üksikobjekti või objektide rühma piiranguvööndi ulatus või pindala on esitatud kaartidel määruse lisades1.

§ 2.  Üksikpuude või puude gruppide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Tartu maakonnas paiknevatele põlispuudele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Aasa tn ebatsuugad2 Tartu linnas – 0,33 ha (lisa 1);
  2) Ahunapalu mänd3 Kastre vallas Ahunapalu külas, Peipsiveere looduskaitsealal – 0 m (lisa 2);
  3) Aidamehe mänd4 Peipsiääre vallas Haavakivi külas – 0,23 ha (lisa 3);
  4) Akadeemia tn mandžuuria pähklipuu5 Tartu linnas – 0,06 ha (lisa 4);
  5) Arbimäe mänd6 Elva vallas Elva linnas – 0,07 ha (lisa 5);
  6) Assikvere Iite mänd7 Peipsiääre vallas Assikvere külas – 30 m (lisa 6);
  7) Forseliuse pärnad5 Tartu linnas – 0,35 ha (lisa 7);
  8) Jaani kiriku püramiidtamm8 Tartu linnas – 0,05 ha (lisa 8);
  9) Jakobimäe juudapuulehikud2 Tartu linnas – 0,01 ha (lisa 9);
  10) Juka talu tamm9 Elva vallas Koruste külas – 30 m (lisa 10);
  11) Kaagvere künnapuu10 Kastre vallas Kaagvere külas, Kaagvere mõisa pargis – 0 m (lisa 11);
  12) Kaarli mänd6 Elva vallas Elva linnas – 0,07 ha (lisa 12);
  13) Kaatsi ristimänd11 Kambja vallas Kaatsi külas – 50 m (lisa 13);
  14) Kalevi tn põlised tammed ja pärnad5 Tartu linnas – 0,57 ha (lisa 14);
  15) Kambja mänd9 Kambja vallas Kambja alevikus – 0,71 ha (lisa 15);
  16) Kastani tn hõbevaher2 Tartu linnas – 0,02 ha (lisa 16);
  17) Kastani tn valged mooruspuud5 Tartu linnas – 0,01 ha (lisa 17);
  18) Kavilda männid10 Elva vallas Kaimi külas – 0,14 ha (lisa 18);
  19) Kavilda pärnad12 Elva vallas Mõisanurme külas – 0,26 ha (lisa 19);
  20) Kiigeoru hiiesalu10 Kastre vallas Koke külas – 0,46 ha (lisa 20);
  21) Koidula tamm12 Tartu linnas – 0,25 ha (lisa 21);
  22) Kuninga mänd3 Kastre vallas Järvselja külas, Järvselja looduskaitsealal – 50 m (lisa 22);
  23) Kuru tn seemikpirnipuud2 Tartu linnas – 0,03 ha (lisa 23);
  24) Laidoneri õunapuu8 Tartu linnas – 0,01 ha (lisa 24);
  25) Lesenaise pedajas12 Kastre vallas Kurista külas – 30 m (lisa 25);
  26) Lille tn pärn5 Tartu linnas – 0,09 ha (lisa 26);
  27) Lümati künnapuu7 Peipsiääre vallas Lümati külas – 0,21 ha (lisa 27);
  28) Mesikäpa ehk Ilumänd6 Elva vallas Elva linnas – 0,06 ha (lisa 28);
  29) Mäesuitsu ohvripärn3 Kastre vallas Terikeste külas – 0,26 ha (lisa 29);
  30) Nõo A. Lätte pärnad10 Nõo vallas Nõo alevikus – 0,31 ha (lisa 30);
  31) Oru talu tamm9 Elva vallas Tilga külas – 0,27 ha (lisa 31);
  32) Peetri mänd6 Elva vallas Elva linnas – 0,07 ha (lisa 32);
  33) Pepleri tn külmakindel pirnipuu2 Tartu linnas – 10 m (lisa 33);
  34) Puiestee tn tamm8 Tartu linnas – 0,05 ha (lisa 34);
  35) Päeva tn tamm8 Tartu linnas – 0,19 ha (lisa 35);
  36) Rookse künnapuu12 Kastre vallas Rookse külas – 0,24 ha (lisa 36);
  37) Salme tn alpi seedermänd2 Tartu linnas – 0,03 ha (lisa 37);
  38) Sibula tamm11 Elva vallas Kaimi külas – 30 m (lisa 38);
  39) Suure-Konguta mõisa pärn11 Elva vallas Konguta külas, Suure-Konguta mõisa pargis – 0 m (lisa 39);
  40) Tamsa kadakas10 Nõo vallas Enno külas – 15 m (lisa 40);
  41) Triitsu tamm13 Peipsiääre vallas Koosa külas – 0,22 ha (lisa 41);
  42) Tuhandeaastane tamm ehk Ranna ohvritamm6 Peipsiääre vallas Ranna külas – 0,26 ha (lisa 42);
  43) Vara kiriku tamm7 Peipsiääre vallas Kuusiku külas – 30 m (lisa 43);
  44) Vara mõisapargi tammed13 Peipsiääre vallas Vara külas, Vara mõisa pargis – 0,05 ha, 0,1 ha, 0 m ja 0 m (kokku 0,15 ha) (lisa 44);
  45) Vedu Püha pärn3 – Tartu vallas Vedu külas – 30 m (lisa 45);
  46) Veski tn alpi seedermänd5 Tartu linnas – 0,07 ha (lisa 46);
  47) Veski tn kollane hobukastan2 Tartu linnas – 0,01 ha (lisa 47);
  48) Väike-Konguta pärnad11 Elva vallas Konguta külas – 0,30 ha (lisa 48);
  49) Väike-Ulila pärn11 Elva vallas Ridaküla külas – 0,22 ha (lisa 49);
  50) Väägvere tamm14 Tartu vallas Väägvere külas – 0,26 ha (lisa 50);
  51) Õnne tn tamm2 Tartu linnas – 0,15 ha (lisa 51).

§ 3.  Geoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  (1) Määrusega kehtestatakse Tartu maakonnas paiknevatele rändrahnudele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Apollo kivi ehk Kalevipoja viskekivi15 Peipsiääre vallas Kõdesi külas, Alatskivi maastikukaitsealal – 0 m (lisa 52);
  2) Jukametsa Tondikivi16 Elva vallas Koruste külas – 30 m (lisa 53);
  3) Karukivi9 Elva vallas Ervu külas – 30 m (lisa 54);
  4) Kavastu kohtukivi17 Luunja vallas Kavastu külas – 0,03 ha (lisa 55);
  5) Kikaste suurkivi17 Luunja vallas Kikaste külas – 10 m (lisa 56);
  6) Kurjavaimu kivi9 Elva vallas Vihavu külas – 0,20 ha (lisa 57);
  7) Küti talu rändrahn16 Peipsiääre vallas Nõva külas – 10 m (lisa 58);
  8) Pollikivi18 Peipsiääre vallas Sookalduse külas – 0,66 ha (lisa 59);
  9) Pärsikivi17 Peipsiääre vallas Tedreküla külas – 10 m (lisa 60);
  10) Saadjärve Kalevipoja lingukivi10 Tartu vallas Saadjärve külas, Vooremaa maastikukaitsealal – 0 m (lisa 61);
  11) Saadjärve Noorema Kalevipoja lingukivi3 Tartu vallas Saadjärve külas, Vooremaa maastikukaitsealal – 0 m (lisa 62);
  12) Teedla rändrahn11 Elva vallas Teedla külas – 0,02 ha (lisa 63);
  13) Tõruvere laanekivi17 Peipsiääre vallas Tõruvere külas – 10 m (lisa 64);
  14) Vedu nõiakivi3 Tartu vallas Vedu külas – 30 m (lisa 65);
  15) Äksi Kalevi keskmise poja lingukivi19 Tartu vallas Äksi külas, Vooremaa maastikukaitsealal – 0 m (lisa 66).

  (2) Määrusega kehtestatakse Tartu maakonnas paiknevatele aluspõhjapaljanditele ja koobastele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Aruküla koopad3 Tartu linnas – 0,72 ha (lisa 67);
  2) Kalmistu paljand2 Tartu linnas – 2,99 ha (lisa 68).

§ 4.  Maastikuelemendi piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Tartu maakonnas paiknevatele maastiku üksikelementidele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Uniküla Kalevipoja künnivagu3 Kastre vallas Kriimani, Paluküla ja Uniküla külas – 13,6 ha (lisa 69);
  2) Pangodi mäed4, 9 Nõo vallas Tamsa, Altmäe, Enno ja Luke külas – 87,04 ha (lisa 70).

§ 5.  Kaitsekord

  (1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrusega nr 10 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti paiknemisel kaitsealal tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda ka vastavas kaitseala kaitse-eeskirjas sätestatust.

§ 6.  Üksikobjektide kaitsmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas20 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi piiri kulgemise kohta.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 8.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 04. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/101 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 9.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaportaalis (register.keskkonnaportaal.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Tartu linna TSN Täitevkomitee 4. oktoobri 1957. a otsusega nr 306 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas”.

3 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 6. augusti 1958. a otsusega nr 122 „Looduskaitse ja kultuurimälestusmärkide kaitse organiseerimisest Tartu rajoonis”.

4 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Jõgeva rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuni 1964. a otsusega nr 94 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis”.

5 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Tartu linna RSN Täitevkomitee 29. juuli 1986. a otsusega nr 186 „Looduse kaitsest Tartu linnas”.

6 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Looduskaitse nõukogu 13. jaanuari 1937. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude kaitses”.

7 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Kallaste rajooni TSN Täitevkomitee 31. juuli 1957. a otsusega nr 52 „Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks rajoonis”.

8 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Tartu linna TSN Täitevkomitee 21. aprilli 1967. a otsusega nr 114 „Looduskaitse olukorrast Tartu linnas”.

9 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 29. novembri 1972. a otsusega nr 378 „Tartu rajooni kohaliku tähtsusega ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuurimälestistele ning looduskaitsealastele objektidele täiendavast kaitse kehtestamisest ning mõnede ajaloo-, arhitektuurimälestiste ning looduskaitse objektide kaitse alt mahavõtmisest”.

10 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis”.

11 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Elva rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuli 1957. a otsusega nr 198 „Looduskaitse korraldamisest Elva rajoonis”.

12 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirjaga nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades”.

13 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud ENSV MN juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põlispuude nimekirjade kinnitamisest”.

14 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus”.

15 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1960. a otsusega nr 43 „Looduskaitse maa-alade kinnitamisest rajoonis”.

16 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus”.

17 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Looduskaitse nõukogu 22. mai 1937. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude kaitses”.

18 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 8. veebruari 1938. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas”.

19 Üksikobjekt on esmakordselt kaitse alla võetud Sotsiaalministri 2. septembri 1938. a otsusega „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus”.

20 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Aasa tn ebatsuugad

Lisa 2 Ahunapalu mänd

Lisa 3 Aidamehe mänd

Lisa 4 Akadeemia tn mandžuuria pähklipuu

Lisa 5 Arbimäe mänd

Lisa 6 Assikvere Iite mänd

Lisa 7 Forseliuse pärnad

Lisa 8 Jaani kiriku püramiidtamm

Lisa 9 Jakobimäe juudapuulehikud

Lisa 10 Juka talu tamm

Lisa 11 Kaagvere künnapuu

Lisa 12 Kaarli mänd

Lisa 13 Kaatsi ristimänd

Lisa 14 Kalevi tn põlised tammed ja pärnad

Lisa 15 Kambja mänd

Lisa 16 Kastani tn hõbevaher

Lisa 17 Kastani tn valged mooruspuud

Lisa 18 Kavilda männid

Lisa 19 Kavilda pärnad

Lisa 20 Kiigeoru hiiesalu

Lisa 21 Koidula tamm

Lisa 22 Kuninga mänd

Lisa 23 Kuru tn seemikpirnipuud

Lisa 24 Laidoneri õunapuu

Lisa 25 Lesenaise pedajas

Lisa 26 Lille tn pärn

Lisa 27 Lümati künnapuu

Lisa 28 Mesikäpa ehk Ilumänd

Lisa 29 Mäesuitsu ohvripärn

Lisa 30 Nõo A. Lätte pärnad

Lisa 31 Oru talu tamm

Lisa 32 Peetri mänd

Lisa 33 Pepleri tänava külmakindel pirnipuu

Lisa 34 Puiestee tn tamm

Lisa 35 Päeva tn tamm

Lisa 36 Rookse künnapuu

Lisa 37 Salme tn alpi seedermänd

Lisa 38 Sibula tamm

Lisa 39 Suure-Konguta mõisa pärn

Lisa 40 Tamsa kadakas

Lisa 41 Triitsu tamm

Lisa 42 Tuhandeaastane tamm ehk Ranna ohvritamm

Lisa 43 Vara kiriku tamm

Lisa 44 Vara mõisapargi tammed

Lisa 45 Vedu Püha pärn

Lisa 46 Veski tänava alpi seedermänd

Lisa 47 Veski tänava kollane hobukastan

Lisa 48 Väike-Konguta pärnad

Lisa 49 Väike-Ulila pärn

Lisa 50 Väägvere tamm

Lisa 51 Õnne tn tamm

Lisa 52 Apollo kivi ehk Kalevipoja viskekivi

Lisa 53 Jukametsa Tondikivi

Lisa 54 Karukivi

Lisa 55 Kavastu kohtukivi

Lisa 56 Kikaste suurkivi

Lisa 57 Kurjavaimu kivi

Lisa 58 Küti talu rändrahn

Lisa 59 Pollikivi

Lisa 60 Pärsikivi

Lisa 61 Saadjärve Kalevipoja lingukivi

Lisa 62 Saadjärve Noorema Kalevipoja lingukivi

Lisa 63 Teedla rändrahn

Lisa 64 Tõruvere laanekivi

Lisa 65 Vedu nõiakivi

Lisa 66 Äksi Kalevi keskmise poja lingukivi

Lisa 67 Aruküla koopad

Lisa 68 Kalmistu paljand

Lisa 69 Uniküla Kalevipoja künnivagu

Lisa 70 Pangodi mäed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json