Teksti suurus:

Sotsiaalkindlustusameti struktuur ja teenistujate koosseis

Sotsiaalkindlustusameti struktuur ja teenistujate koosseis - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2011, 2

Sotsiaalkindlustusameti struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 27.11.2009 nr 88
RTL 2009, 88, 1279
jõustumine 01.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.04.2011RT I, 16.04.2011, 120.04.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11, «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõike 4 ning «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-de 6–8 alusel.

§ 1.   Kinnitada Sotsiaalkindlustusameti struktuur ja teenistujate koosseis alljärgnevalt:

Ametinimetus Koosseisuüksuste arv
Peadirektor 1
Peadirektori asetäitja pensionide ja toetuste alal 1
Peadirektori asetäitja sotsiaalteenuste ja ekspertiisi alal 1
Avalike suhete juht 1
Andmekaitse peaspetsialist 1
Vaiete peaspetsialist 3
Eurokoordinatsiooni ja välissuhete juht 1
Välislähetusvormide peaspetsialist 4
ASJAAJAMISE OSAKOND  
Juhataja 1
Arhivaar 1
Referent 1
Peaspetsialist 1
Spetsialist 3
INFOTEENINDUSE OSAKOND  
Juhataja 1
Peaspetsialist 1
Spetsialist 8
PERSONALIOSAKOND  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Peaspetsialist 3
FINANTS- JA VARAHALDUSOSAKOND  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Peaökonomist 1
Analüütik 1
Raamatupidamistalitus  
Pearaamatupidaja 1
Pearaamatupidaja asetäitja 2
Vanemraamatupidaja
Palgaarvestaja 2
Haldustalitus  
Juhataja 1
Peaspetsialist 3
Spetsialist 3
Autojuht 1
Valvur 3,5
ÕIGUSOSAKOND  
Juhataja 1
Jurist 3
PENSIONIDE JA TOETUSTE OSAKOND  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Juhtivspetsialist 1
Peaspetsialist 6
Välispensionide ja -toetuste büroo  
Juhataja 1
Juhtivspetsialist 2
Peaspetsialist 8
SOTSIAALTEENUSTE JA EKSPERTIISI OSAKOND  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Ekspertiisinõunik 1
Sotsiaalteenuste nõunik 1
Järelevalve peaspetsialist 3
Peaspetsialist 3
Juhtumikorraldaja 7
OHVRIABI OSAKOND  
Juhataja 1
Juhtivspetsialist 4
Peaspetsialist 19,5
INFOSÜSTEEMIDE OSAKOND  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Juhtivspetsialist 1
Peaspetsialist 9
kokku 142   
   
PÕHJA PENSIONIAMET  
Direktor 1
Direktori asetäitja 1
Tallinna büroo  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 4
Peaspetsialist 8
Andmetöötluse peaspetsialist 18  
Andmetöötluse spetsialist 36  
Ekspertiisi peaspetsialist 3
Ekspertiisispetsialist 10  
Asjaajamise peaspetsialist 1
Asjaajamise spetsialist 4
Arhiivi peaspetsialist 1
Arhiivispetsialist 2
Tallinna klienditeenindus  
Juhataja 1
Spetsialist 25  
Rapla büroo  
Juhataja 1
Peaspetsialist 3
Andmetöötluse peaspetsialist 4
Andmetöötluse spetsialist 8
Asjaajamise spetsialist 1
Arhiivispetsialist 1
Rapla klienditeenindus  
Spetsialist 2,5
Paide klienditeenindus  
Peaspetsialist 1
Spetsialist 2
Rakvere büroo  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Peaspetsialist 3
Andmetöötluse peaspetsialist 6
Andmetöötluse spetsialist 11  
Ekspertiisi peaspetsialist 2
Ekspertiisispetsialist 6
Asjaajamise peaspetsialist 1
Asjaajamise spetsialist 1
Arhiivispetsialist 1
Rakvere klienditeenindus  
Spetsialist 3
Narva klienditeenindus  
Peaspetsialist 1
Spetsialist 6
Kohtla-Järve büroo  
Juhataja 1
Peaspetsialist 1
Andmetöötluse peaspetsialist 6
Andmetöötluse spetsialist 10  
Asjaajamise spetsialist 1
Arhiivispetsialist 1
Kohtla-Järve klienditeenindus  
Spetsialist 4
Jõhvi klienditeenindus  
Peaspetsialist 1
Spetsialist 2
kokku 209,5 
   
LÕUNA PENSIONIAMET  
Direktor 1
Direktori asetäitja 1
Tartu büroo  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 2
Peaspetsialist 7
Andmetöötluse peaspetsialist 9
Andmetöötluse spetsialist 18  
Ekspertiisi peaspetsialist 4
Ekspertiisispetsialist 13  
Asjaajamise peaspetsialist 1
Asjaajamise spetsialist 4
Arhiivi peaspetsialist 1
Tartu klienditeenindus  
Spetsialist 8
Põlva klienditeenindus  
Peaspetsialist 1
Spetsialist 2,5
Jõgeva büroo  
Juhataja 1
Peaspetsialist 1
Andmetöötluse peaspetsialist 4
Andmetöötluse spetsialist 8
Asjaajamise spetsialist 1
Arhiivispetsialist 1
Jõgeva klienditeenindus  
Spetsialist 2
Võru klienditeenindus  
Peaspetsialist 1
Spetsialist 2,5
Viljandi büroo  
Juhataja 1
Peaspetsialist 1
Andmetöötluse peaspetsialist 5
Andmetöötluse spetsialist 9
Asjaajamise spetsialist 1
Arhiivispetsialist 1
Viljandi klienditeenindus  
Spetsialist 3
Valga klienditeenindus  
Peaspetsialist 1
Spetsialist 2,5
Pärnu büroo  
Juhataja 1
Juhataja asetäitja 1
Peaspetsialist 5
Andmetöötluse peaspetsialist 7
Andmetöötluse spetsialist 13  
Ekspertiisi peaspetsialist 2
Ekspertiisispetsialist 5
Asjaajamise peaspetsialist 1
Asjaajamise spetsialist 2
Arhiivispetsialist 1
Pärnu klienditeenindus  
Spetsialist 5
Haapsalu klienditeenindus  
Peaspetsialist 1
Spetsialist 2
Kärdla klienditeenindus  
Spetsialist 1
Kuressaare klienditeenindus  
Spetsialist 3
kokku 169,5 
   
kõik kokku 521    

[RT I, 16.04.2011, 1 - jõust. 20.04.2011]

§ 2.     [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.     Määrus jõustub 2010. aasta 1. veebruaril.

/otsingu_soovitused.json