Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.04.2013 otsus nr 250

Kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seadus

Vastu võetud 27.03.2013

Kriminaalmenetluse seadustiku § 199 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) tegemist on karistusseadustiku §-des 414, 415, 418 ja 4181 sätestatud kuritegudega ning isik loovutab vabatahtlikult ebaseaduslikus valduses oleva tulirelva, lõhkeseadeldise või selle olulise osa, laskemoona või lõhkeaine.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json