Teksti suurus:

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2019, 2

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 09.04.2019 nr 42

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõike 5 alusel.

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toidukvaliteedikavas osaleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662, 666 või 6610, tarbijakaitseseaduse §-s 68, 69 või 70, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, § 551 punktis 2, §-s 264, 364 või 365 sätestatud nõuete rikkumise eest.”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõikest 4 tulenevalt nähakse toidukvaliteedikava eeskirjas ette nõuded isikule, kes kontrollib tootmisprotsessi ning toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote eriliste omaduste ja kvaliteedi kohta sätestatud nõuete täitmist, ning selle isiku valimise kord.”.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json