Teksti suurus:

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ja tähtajad ning selliste harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse puudega lapse toetust” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2021, 3

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ja tähtajad ning selliste harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse puudega lapse toetust” muutmine

Vastu võetud 14.04.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 6 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ja tähtajad ning selliste harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse puudega lapse toetust” § 131 täiendatakse punktidega 5–10 järgmises sõnastuses:

„5) homotsüstinuuria;
6) lüsinuuriline valgutalumatus;
7) glükoosi transporteri defekt;
8) fruktoseemia;
9) glutaaratsiduuria (tüüp 1 ja 2);
10) tsüstiline fibroos.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2021. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json