Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2021, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.04.2021 otsus nr 720

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2021

§ 1.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 8. peatüki 1. jagu täiendatakse §-dega 10013 ja 10014 järgmises sõnastuses:

§ 10013. Erisused gümnaasiumi lõpetamisel 2020/2021. õppeaastal tulenevalt COVID-19 põhjustava viiruse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest

(1) Tulenevalt COVID-19 põhjustava viiruse levikust ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel kehtestatud liikumisvabaduse piirangutest ja õppekorralduse muudatustest ei kohaldata 2020/2021. õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise suhtes käesoleva seaduse § 31 lõikeid 5−7, seetõttu ei ole gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.

(2) 2020/2021. õppeaastal võib riigieksamite läbiviimise aegu muuta pärast käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 ja § 10012 lõikes 3 märgitud tähtaegu.

§ 10014. Erisused õpilase hindamises põhikoolis ja gümnaasiumis 2020/2021. õppeaastal tulenevalt COVID-19 põhjustava viiruse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest

Tulenevalt õppeaasta jooksul COVID-19 põhjustava viiruse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest võib 2020/2021. õppeaastal põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse, sealjuures võib jätta kohaldamata käesoleva seaduse § 29 lõike 3 kolmandas lauses sätestatud nõude sõnaliste hinnangute teisendamise kohta.”.
21.04.2021 11:36
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, asendatud sõna „teises” sõnaga „kolmandas”, sest viidatava § 29 lõike 3 ainult kolmandas lauses sätestatakse sõnaliste hinnangute teisendamise hindeskaalasse, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json