Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2012, 1

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus” muutmine

Vastu võetud 10.05.2012 nr 36

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määruses käsitatakse haridust tõendavate dokumentidena dokumente, mida Eesti Vabariik peab oma haridussüsteemi osaks, ja dokumente, mida NSV Liit pidas oma haridussüsteemi osaks, samuti dokumente, mis tõendavad §-s 15 nimetatud õppeasutuse lõpetamist.”;

2) määrust täiendatakse 5. peatükiga järgmises sõnastuses:

5. peatükk
EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU USUTEADUSE INSTITUUDIS OMANDATUD KVALIFIKATSIOONI VASTAVUS

§ 15. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudis omandatud kvalifikatsiooni vastavus

Magistrikraadile loetakse vastavaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudis aastatel 1946–1991 vähemalt 4-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab magistrikraadi tõendav dokument.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json