Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2013/2014. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2013/2014. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2014, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2013/2014. õppeaastal

Vastu võetud 21.05.2013 nr 13
RT I, 24.05.2013, 12
jõustumine 27.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.05.2014RT I, 16.05.2014, 119.05.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ja § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – detsember 2013. a;
  2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – jaanuar 2014. a;
  3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 7. aprill 2014. a;
  4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 10. aprill 2014. a;
  5) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2014. a;
  6) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2014. a;
  7) eesti keel (kirjalik) – 30. aprill 2014.a;
  8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 5. mai 2014. a;
  9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 6.–9. mai, 12. mai 2014. a;
  10) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2014. a;
  11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 9.–12. juuni 2014. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruses nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2014. a;
  2) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–27. mai 2014. a;
  3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28. mai 2014. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–29. mai 2014. a;
  5) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2014. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 2. juuni 2014. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruses nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. mai 2014. a;
  2) eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. mai 2014. a;
  3) eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 2. juuni 2014. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2014. a;
  5) vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  6) bioloogia (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  7) keemia (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  8) füüsika (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  9) geograafia (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  10) ajalugu (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  11) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  12) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  13) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 11.–13. juuni 2014. a;
  14) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  15) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 11.–13. juuni 2014. a;
  16) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  17) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 11.–13. juuni 2014. a;
  18) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 11. juuni 2014. a;
  19) vene keel võõrkeelena (suuline) – 11.–13. juuni 2014. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (eesti õppekeelega koolis); vene keel (vene õppekeelega koolis)(kirjalik) – 14. mai 2014. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2014. a.

  (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (eesti õppekeelega koolis); eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2014. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2014. a;
  3) inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus (eesti õppekeelega koolis); inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus või vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 21. mai 2014. a.
[RT I, 16.05.2014, 1 - jõust. 19.05.2014]

/otsingu_soovitused.json