Teksti suurus:

Kadrina valla Kiku küla ja Mäo küla lahkmejoone määramine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2014, 3

Kadrina valla Kiku küla ja Mäo küla lahkmejoone määramine

Vastu võetud 14.05.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

1) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas asuva Kiku küla ja Mäo küla vahelist lahkmejoont muudetakse ning asustusüksuste uus lahkmejoon määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatusele.
2) Maa-amet kannab asustusüksuste uue lahkmejoone katastrikaardile.

Hanno Pevkur
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler