Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine ning kehtetuks tunnistamine seoses Eesti Haigekassa nimetamisega Tervisekassaks ja Terviseameti registrite liitmisega

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2023, 3

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine ning kehtetuks tunnistamine seoses Eesti Haigekassa nimetamisega Tervisekassaks ja Terviseameti registrite liitmisega

Vastu võetud 11.05.2023 nr 24

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 21, 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 52 lõike 3 ja § 141 lõike 2 ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” § 3 lõike 1 punktis 27 asendatakse sõnad „registri kood” sõnaga „registreerimiskood”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 12 „Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 12 „Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus” § 17 lõikes 4 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 3.  Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus” § 13 punktis 5 ning lisa punktides 11.16 ja 11.17 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalkaitseministri 29. novembri 2021. a määrus nr 43 „COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamise ja vaktsineerimise edendamise toetusmeede väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üld- või erihooldusteenuse osutajale” tunnistatakse kehtetuks.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json