Teksti suurus:

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2011, 13

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Vastu võetud 14.06.2011 nr 30

Määrus kehtestatakse „Tulumaksuseaduse” § 22 lõike 6, § 37 lõike 7 ja § 44 lõike 7 ning „Sotsiaalmaksuseaduse” § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

  Kehtestada järgmised residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid:
  1) vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon” (lisa 1);
  2) vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed” (lisa 2);
  3) vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu” (lisa 3);
  4) vormi E lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine” (lisa 4);
  5) vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu” (lisa 5);
  6) vormi MM lisa „Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus” (lisa 6).

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Rahandusministri 26. novembri 2007. a määrus nr 53 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” (RTL 2007, 93, 1543; RT I 2010, 76, 583) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 Vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed”

Lisa 3 Vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

Lisa 4 Vormi E lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine”

Lisa 5 Vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu”

Lisa 6 Vormi MM lisa „Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus”

/otsingu_soovitused.json