Teksti suurus:

Teabeameti ametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2015, 1

Teabeameti ametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm

Vastu võetud 11.06.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ametitõendi mõõtmed ja vorm

  (1) Teabeameti ametniku ametitõend (edaspidi ametitõend) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 × 54 mm, mis vastab standardile ISO 7810 (CR-80).

  (2) Ametitõendi vorm on esitatud määruse lisas.

§ 2.   Ametitõendi esikülje kirjeldus

  (1) Ametitõendi esiküljel on sinise ja valge värvi kombinatsioonis turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi lõvi kujutis.

  (2) Ametitõendi esikülje ülaservas tumesinisel alal on Teabeameti embleem, läbivalt suurtähtedega tekst „TEABEAMET” ja tekst „Estonian Information Board”.

  (3) Ametitõendi esikülje valgel alal on järgmised elemendid:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) koht märkele, kas ametnikul on relva kandmise õigus;
  4) peadirektori allkiri;
  5) kehtiv kuni;
  6) paremas servas koht ametniku fotokujutisele.

§ 3.   Ametitõendi tagakülje kirjeldus

  (1) Ametitõendi tagaküljel on sinise ja valge värvi kombinatsioonis turvamuster, mille põhjal on väikese riigivapi lõvi kujutis.

  (2) Ametitõendi tagakülje turvamustri taustal on tumesinine väikese riigivapi kujutis.

  (3) Ametitõendi tagaküljel on järgmised elemendid:
  1) läbivalt suurtähtedega tekst „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA”;
  2) koht ametitõendi numbrile.

§ 4.   Ametitõendile kantavad andmed

  (1) Ametitõendile kantakse järgmised andmed:
  1) ametniku ees- ja perekonnanimi;
  2) ametniku isikukood;
  3) ametniku värvitrükis fotokujutis;
  4) ametitõendi number;
  5) ametitõendi kehtivuse viimane kuupäev;
  6) märge ametniku relva kandmise õiguse kohta;
  7) peadirektori allkiri.

  (2) Ametitõendi kanded tehakse printeriga. Kanded trükitakse tumesinise värviga.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Teabeameti ametniku ametitõendi vorm

/otsingu_soovitused.json