Teksti suurus:

Välisluureameti ametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 31

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Välisluureameti ametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

Vastu võetud 11.06.2015 nr 13
RT I, 16.06.2015, 1
jõustumine 19.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 801.07.2017

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.  Ametitõendi mõõtmed ja vorm

 (1) Välisluureameti ametniku ametitõend (edaspidi ametitõend) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 × 54 mm, mis vastab standardile ISO 7810 (CR-80).
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

 (2) Ametitõendi vorm on esitatud määruse lisas.

§ 2.  Ametitõendi esikülje kirjeldus

 (1) Ametitõendi esiküljel on halli värvi turvamuster.
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

 (2) Ametitõendi esikülje ülaservas on Välisluureameti embleem.
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

 (3) Ametitõendi esikülje valgel alal on järgmised elemendid:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) koht märkele, kas ametnikul on relva kandmise õigus;
 4) peadirektori allkiri;
 5) kehtiv kuni;
 6) paremas servas koht ametniku fotokujutisele.

§ 3.  Ametitõendi tagakülje kirjeldus

 (1) Ametitõendi tagaküljel on halli värvi turvamuster.
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

 (2) Ametitõendi tagakülje turvamustri taustal on väikese riigivapi kujutis.
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

 (3) Ametitõendi tagaküljel on järgmised elemendid:
 1) läbivalt suurtähtedega tekst „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA”;
 2) koht ametitõendi numbrile.

§ 4.  Ametitõendile kantavad andmed

 (1) Ametitõendile kantakse järgmised andmed:
 1) ametniku ees- ja perekonnanimi;
 2) ametniku isikukood;
 3) ametniku värvitrükis fotokujutis;
 4) ametitõendi number;
 5) ametitõendi kehtivuse viimane kuupäev;
 6) märge ametniku relva kandmise õiguse kohta;
 7) peadirektori allkiri.

 (2) Ametitõendi kanded tehakse printeriga. Kanded trükitakse musta värviga.
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

Lisa Välisluureameti ametniku ametitõendi vorm
[RT I, 28.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]