Teksti suurus:

Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.06.2021 otsus nr 752

Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.06.2021

§ 1.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Loomapidamine karusnaha tootmise eesmärgil

Keelatud on loomade pidamine, aretamine ja paljundamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil.”;

2) paragrahvi 811 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva seaduse §-s 41 sätestatud keeldu kohaldatakse loomapidajate suhtes alates 2026. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 57 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvid 571 ja 572 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Enne 2021. aasta 1. juulit välja antud tegevusload mingi ja kähriku tehistingimustes pidamiseks kehtivad kuni 2025. aasta 31. detsembrini.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2026. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json