Teksti suurus:

Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 7

Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 51
RT I, 01.06.2021, 4
jõustumine 11.06.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2022RT I, 16.06.2022, 119.06.2022

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  (1) Looduskaitselise otstarbekuse puudumise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja järgmised Jõgeva maakonnas asuvad kaitstavad loodusobjektid:
  1) Kebjamägi (Kabjamägi) Põltsamaa vallas Kalana külas (KLO1000489)1;
  2) Kassinurme linnamägi Jõgeva vallas Patjala külas (KLO1000484);
  3) Kuremaa järveäärne puhkeala Jõgeva vallas Kuremaa alevikus ning Mooritsa, Änkküla ja Soomevere külas (KLO1000502);
  4) Linnutaja linnamägi Mustvee vallas Tarakvere külas (KLO1000519);
  5) Reastvere linnamägi Jõgeva vallas Reastvere külas (KLO1000002);
  6) Vilina linnamägi Jõgeva vallas Vilina külas (KLO1000112).

  (2) Looduskaitselise otstarbekuse puudumise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja järgmised Tartu maakonnas asuvad kaitstavad loodusobjektid:
  1) Kabelimägi e Kalevipoja iste Elva vallas Elva linnas ja Nõo vallas Voika külas (KLO1000094);
  2) Kollase nartsissi kasvukoht Peipsiääre vallas Sookalduse külas (KLO1000496);
  3) Vellavere Kogrejärv ja Kullamägi Elva vallas Vellavere külas (KLO1000444);
  4) Viinamäetigude esinemispaik Elva vallas Annikoru külas (KLO1000436);
  5) Õvi kivikülv Tartu vallas Metsanuka ja Õvi külas (KLO1000426).

  (3) Looduskaitselise otstarbekuse puudumise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja Viljandi maakonnas asuv kaitstav loodusobjekt Närska botaaniline mikrokaitseala Viljandi vallas Vardja külas (KLO1000304).

§ 2.   Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuni 1964. a otsuse nr 94 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid” punkt 42 (Kebjamägi) ning lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektid” punktid 9 (Reastvere linnamägi), 10 (Vilina linnamägi), 11 (Kassinurme linnamägi) ja 12 (Linnutaja linnamägi);
  2) Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all võetud kohaliku tähtsusega loodusobjektide loetelu” punktid 10 (Kullamägi), 13 (Kalevipoja iste e. Kabelimägi), 75 (Õvi kivikülv) ja 80 (looduslik kollase nartsissi kasvukoht);
  3) Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsuse nr 113 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid” alamjaotuse C „Maastiku üksikelemendid” punkt 5 (Kebjamägi) ning lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektid” alamjaotuse D „Maastiku üksikelemendid” punktid 1 (Kassinurme linnamägi), 2 (Vilina linnamägi), 3 (Reastvere linnamägi) ja 4 (Linnutaja linnamägi);
  4) Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 29. novembri 1972. a otsuse nr 378 „Tartu rajooni kohaliku tähtsusega ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuurimälestistele ning looduskaitsealastele objektidele täiendavast kaitse kehtestamisest ning mõnede ajaloo-, arhitektuurimälestiste ning looduskaitse objektide kaitse alt mahavõtmisest” lisa nr 3 „Nimekiri Tartu rajoonis täiendavalt kaitse alla võetud looduskaitse objektide kohta (kohaliku tähtsusega)” punktid 4 (Kalevipoja-iste), 10 (Vellavere Kogrejärv ja Kullamägi) ja 12 (Kavilda ürgoru nõlvak – Viinamäetigude (Helix pomatia) esinemispaik);
  5) Jõgeva Maavalitsuse 6. mai 1992. a määruse nr 81 „Kohalike looduskaitsealade moodustamine” punkt 1.1 (Kuremaa järveäärne puhkeala);
  6) Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas” lisa 4 „Riikliku looduskaitse all olevate objektide nimekiri” punkt 37 (Närska liigikaitseala).

§ 3.   Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/264 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood.
[RT I, 16.06.2022, 1 - jõust. 19.06.2022]

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json