Teksti suurus:

Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 10

Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 186
RT I, 19.12.2017, 22
jõustumine 29.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2022RT I, 16.06.2022, 119.06.2022

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Lääne ja Pärnu maakonna pargid ja puistud:
  1) Lihula s. park (KLO1200149)1;
  2) Tuudi põlispuude grupp (KLO1200206);
  3) Uugla põlispuude grupp (KLO1200280);
  4) Võnnu park (KLO1200150).

§ 2.   Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise tõttu tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuni 1959. a otsuse nr 45 „Looduskaitse organiseerimisest Haapsalu rajoonis” lisa „Rajoonilise tähtsusega looduskaitse objektide nimekiri” punktid 10 ja 18;
  2) Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 11. juuli 1973. a otsuse nr 148 „Riikliku kaitse alla võetud parkide nimekirja korrigeerimisest” lisa 1 „Haapsalu Rajooni riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega parkide nimekiri” punktid 1, 2, 7 ja 9;
  3) Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsuse nr 267 „Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine” lisa 1 „Haapsalu rajooni kohalikku tähtsust omavad looduskaitse objektid” I osa „Pargid” punktid 9 ja 10 ning V osa „Põlised puud” punktid 3 ja 4.

§ 3.   Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 28. mai 2010. a käskkirjaga nr 779 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood.
[RT I, 16.06.2022, 1 - jõust. 19.06.2022]

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json