Teksti suurus:

Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 14

Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 42
RT I, 02.06.2020, 3
jõustumine 12.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2022RT I, 16.06.2022, 119.06.2022

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide looduskaitseväärtuse puudumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Tallinnas asuvad kaitstavad pargid:
  1) Windecki park (KLO1200275)1;
  2) Hans Lepa puukool-aed (KLO1200334);
  3) Hõbekuuse tee 31/Tuule tn 36 aed (KLO1200336);
  4) Kesktee 35 aed (KLO1200337);
  5) Kurni tn 5 aed (KLO1200588);
  6) Linnu tee 83 aed (KLO1200368);
  7) Linnu tee 87 aed (KLO1200367);
  8) Mõtuse tn 8 aed (KLO1200369);
  9) Palli tn 4 ja 6 aed (KLO1200366);
  10) Väina tee 4 aed (KLO1200365).

§ 2.  Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määruse nr 105 „Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine” punktis 5 nimetatud nimekirja tabelis 2 „Looduskaitse all olevate parkide, haljakute ja aedade nimekiri” punktid 6 ja 9 ning nimekirja tabel III „Looduskaitse all olevate koduaedade nimekiri”;
  2) Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a korralduse nr 302 „Sordiaretuslikku, teaduslikku või kultuuriväärtust omavate istanduste loetelu kinnitamine” punktid 6 ja 7.

§ 3.   Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused parkide kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 28. augusti 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/652 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood.
[RT I, 16.06.2022, 1 - jõust. 19.06.2022]

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json