Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2023, 3

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Vastu võetud 14.06.2023 nr 55

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) vähemalt 10 hektari suuruse maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaaks põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil;”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) vähemalt 10 hektari suuruse maatulundusmaa koosseisu kuuluva loodusliku rohumaa või metsamaa kasutuselevõtt põllumajandussaaduste tootmiseks;”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) merepõhja muutmine maaks, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 171 nimetatud juhtudel;”;

4) paragrahvi 11 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) veekogu, välja arvatud meri, süvendamine alates mahust 100 kuupmeetrit, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 17 nimetatud juhtudel;”;

5) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 72 järgmises sõnastuses:

„72) mere süvendamine või merre kaadamine alates mahust 500 kuupmeetrit, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktides 17 ja 171 nimetatud juhtudel;”;

6) paragrahvi 15 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristen Michal
Kliimaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json