Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” ning Rae valla ja Kullamaa valla asustusjaotuse muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2013, 1

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” ning Rae valla ja Kullamaa valla asustusjaotuse muutmine

Vastu võetud 10.07.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RT I, 19.03.2013, 12) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Harju maakonna Rae valla külade nimistut enne sõna „Vaidasoo” sõnaga „Uuesalu”.

§ 2.  Harju maakonna Rae valla Järveküla küla, Uuesalu küla ja Kurna küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3.  Harju maakonnas Rae valla Salu küla ja Urvaste küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 4.  Lääne maakonnas Kullamaa valla Kullamaa küla ja Koluvere küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Kaia Sarnet
Rahvastiku ja regionaalala asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json