Teksti suurus:

Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2014, 8

Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid

Vastu võetud 14.07.2014 nr 71

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 261 lõigete 12 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid.

§ 2.   Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused

  (1) Sõnniku tüüp määratakse sõnnikus sisalduva kuivaine protsendi järgi:
  1) vedelsõnnik, milles on kuivainet kuni 7,9 massiprotsenti;
  2) poolvedelsõnnik, milles on kuivainet 8,0–19,9 massiprotsenti;
  3) tahesõnnik, milles on kuivainet 20,0–24,9 massiprotsenti;
  4) sügavallapanusõnnik, milles on kuivainet vähemalt 25,0 massiprotsenti.

  (2) Väljaheidete ja eri tüüpi sõnniku kogus ning toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused on esitatud selle määruse lisades 1–7.

§ 3.   Sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodika

  (1) Sõnnikuhoidla miinimummaht looma kohta arvutatakse järgmiste valemitega:
  1) V = (A – B) × c × 0,67,
kus V on sõnnikuhoidla 8 kuu miinimummaht, m3;
A on hoidlasse ladustatud sõnniku kogus, t/aasta;
B on kaod hoidlast, t/aasta;
c on sõnniku mahumass, m3/t;
  2) A = a1 + a2 + a3 + a4 (karjatamiseta) või A = a5 + a6 + a3 + a4 (karjatamisega),
kus A on hoidlasse ladustatud sõnniku kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
a3 on tehnoloogilise vee lisandumine, t/aasta;
a4 on sademevee lisandumine t/aasta;
  3) a5 = a1 – f,
kus a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
f on karjatamise käigus karjamaale, liikumisteedele jms sattuvate väljaheidete kogus, t/aasta;
  4) a6 = a2 / 365 × (365 – g),
kus a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
g on karjatamispäevade arv;
  5) B = b1 + b2,
kus B on kaod hoidlast, t/aasta;
b1 on niiskuse aurumine, t/aasta;
b2 on sõnniku kuivaine lagunemine, t/aasta;
  6) b1 = A1 × d,
kus b1 on niiskuse aurumine t/aasta;
A1 on hoidlasse ladustatud sõnnikus sisalduva vee kogus, t/aasta;
d on niiskuse aurumine, massiprotsentides;
  7) A1 = a1 × (1 – f / 100) + a3 + a4,
kus A1 on hoidlasse ladustatud sõnnikus sisalduva vee kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
a3 on tehnoloogilise vee lisandumine, t/aasta;
a4 on sademevee lisandumine t/aasta;
f on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivainesisaldus, massiprotsentides;
  8) b2 = A2 × e,
kus b2 on sõnniku kuivaine lagunemine, t/aasta;
A2 on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivaine kogus, t/aasta;
e on sõnniku kuivaine lagunemine, massiprotsentides;
  9) A2 = (a1 × f / 100) + a2 × 0,7,
kus A2 on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivaine kogus, t/aasta;
a1 on väljaheidete kogus, t/aasta;
f on hoidlasse ladustatud sõnniku kuivainesisaldus, massiprotsentides;
a2 on allapanu lisandumine, t/aasta;
0,7 on allapanu keskmine kuivainesisaldus.

  (2) Sõnnikuhoidla miinimummaht ja keskmised arvestuslikud näitajad sõnnikuhoidla miinimummahu arvutamiseks on esitatud selle määruse lisas 8.

§ 4.   Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid

  (1) Loomühiku ekvivalendiks on piimalehm toodanguga 8000 kilogrammi piima aastas.

  (2) Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on esitatud selle määruse lisas 9.

Ivari Padar
Minister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Summaarne väljaheidete kogus ja selle toiteelementide sisaldus looma kohta

Lisa 2 Keskmine väljaheidete kogus ja selle toiteelementide sisaldus loomakoha kohta

Lisa 3 Summaarne sõnniku kogus laudas ja selle toiteelementide sisaldus pärast säilitamist sõnnikutüüpide lõikes loomade aastaringse laudaspidamise korral

Lisa 4 Summaarne sõnniku kogus laudas ja selle toiteelementide sisaldus pärast säilitamist sõnnikutüüpide lõikes loomade perioodilise karjatamise korral

Lisa 5 Karjatamise käigus karjamaale, liikumisteedele jm sattuvate väljaheidete keskmine kogus ja toiteelementide sisaldus loomade perioodilisel karjatamisel lisas 4 nimetatud pikkusega karjatamisperioodi korral

Lisa 6 Eri tüüpi sõnnikus sisalduv taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja kaalium loomade aastaringse laudaspidamise korral

Lisa 7 Karjamaale, liikumisteedele jms sattuvate väljaheidete taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja kaalium

Lisa 8 Sõnnikuhoidla miinimummaht ja keskmised arvestuslikud näitajad sõnnikuhoidla miinimummahu arvutamiseks

Lisa 9 Loomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid lähtuvalt loomade väljaheidetes (pärast säilitusperioodi lõppu) sisalduva lämmastiku kogusest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json