Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2016, 5

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” muutmine

Vastu võetud 14.07.2016 nr 80

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 22 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruses nr 130 „Kutseharidusstandard” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõiget 2, § 16 lõiget 2 ja § 26 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.”;

2) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kutsekeskhariduse õppekava õpilasel on õigus sooritada õpingute lõpetamiseks lõpueksam ka juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub. Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.”;

3) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseõppe tasemeõppe õppekavade õppevaldkondadesse, õppesuundadesse ja õppekavarühmadesse liigitamisel võetakse aluseks rahvusvaheline haridus- ja koolitusvaldkondade liigitus International Standard Classification of Education Fields of Education and Training (ISCED-F 2013).”;

4) paragrahvi 33 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Enne 2017/2018. õppeaastat vastu võetud õpilaste puhul hinnatakse õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.”;

5) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

  (2) Paragrahvi 1 punktid 3 ja 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 2 Õppevaldkonnad, õppesuunad ja õppekavarühmad, milles toimub kutseõpe

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json