Teksti suurus:

Maaeluministri 4. mai 2017. a määruse nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2019, 1

Maaeluministri 4. mai 2017. a määruse nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus” muutmine

Vastu võetud 11.07.2019 nr 60

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 202 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 4. mai 2017. a määrust nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „maaeluminister” tekstiosaga „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA)”;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA)” tekstiosaga „PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

3) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „PRIA-le” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

5) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „taotlemisel” tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

6) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse arv „45” arvuga „35”;

7) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse arv „45” arvuga „35”;

8) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Õppekavade loetelu

/otsingu_soovitused.json