Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/1260-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2021, 11

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/1260-1 muutmine

Vastu võetud 14.07.2021

Lisa 3
27.06.2018. a sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/1260-1 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti teenuste juhtimise osakonna juhataja Reedik Poopuu, kes tegutseb liikuvuse korraldamise teenistuse direktori 06.07.2021 korralduse nr 1.1-3/21/300 alusel

ja

OÜ MOTOHOBI, registrikoodiga 11318432, asukohaga Kassisilma tn 6, Räni alevik, Kambja vald, 61708 Tartu maakond (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Marek Kärner, kes tegutseb põhikirja alusel,

vahel on sõlmitud 27.06.2018 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/1260-1 (edaspidi „Leping”).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punktis 8.1 on märgitud: „Lepingut saab muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.”;
(ii) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L2e-, L3e-, L7e-, T1b- ja T3b-kategooria CFMOTO, L1e-kategooria DOOHAN ning L1e-kategooria SUPER SOCO sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L2e-, L3e-, L7e-, T1b- ja T3b-kategooria CFMOTO, L1e-kategooria DOOHAN ning L1e- ja L3e-kategooria SUPER SOCO (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

OÜ MOTOHOBI

Valge 4

Kassisilma tn 6, Räni alevik, Kambja vald

11413 Tallinn

61708 Tartu maakond

Telefon: 620 1200

Telefon: 749 3391

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: info@motohobi.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11318432

   

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

/otsingu_soovitused.json