Teksti suurus:

Siseministri 30. mai 2014. aasta määruse nr 21 „Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2022, 6

Siseministri 30. mai 2014. aasta määruse nr 21 „Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks” muutmine

Vastu võetud 15.07.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 10, avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 ning siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 30. mai 2014. aasta määruses nr 21 „Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kaitsepolitseiameti struktuur”;

2) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 10 ja siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 12 lõike 1 alusel.”;

3) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2022. aastal.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json