Teksti suurus:

Siseministri 27. augusti 2019. aasta määruse nr 26 „Abipolitseiniku eritunnused ning eritunnuste ja tunnistuse kirjeldus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2022, 8

Siseministri 27. augusti 2019. aasta määruse nr 26 „Abipolitseiniku eritunnused ning eritunnuste ja tunnistuse kirjeldus” muutmine

Vastu võetud 15.07.2022 nr 25

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 27. augusti 2019. aasta määruses nr 26 „Abipolitseiniku eritunnused ning eritunnuste ja tunnistuse kirjeldus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) abipolitseiniku tunnus õlakukattel (lisa 4).”;

2) määrust täiendatakse lisaga 4 „Abipolitseiniku tunnus õlakukattel” (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2022. aastal.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

Lisa 4 Abipolitseiniku tunnus õlakukattel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json