Teksti suurus:

Abipolitseiniku eritunnused ning eritunnuste ja tunnistuse kirjeldus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2022, 9

Abipolitseiniku eritunnused ning eritunnuste ja tunnistuse kirjeldus

Vastu võetud 27.08.2019 nr 26
RT I, 29.08.2019, 2
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.07.2022RT I, 16.07.2022, 801.08.2022

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse abipolitseiniku eritunnused ning tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus.

§ 2.   Abipolitseiniku eritunnused

  Abipolitseiniku eritunnusteks on:
  1) sõna „ABIPOLITSEINIK” vormiriietuse ja ohutusvesti seljaosal ja vasakul rinnal (lisa 1);
  2) varrukaembleem (lisa 2);
  3) abipolitseiniku tunnus õlakukattel (lisa 4).
[RT I, 16.07.2022, 8 - jõust. 01.08.2022]

§ 3.   Abipolitseiniku tunnistuse vorm ja kirjeldus

  (1) Abipolitseiniku tunnistus (edaspidi tunnistus) on soovitatavalt standardile ISO 7810, CR 80 vastav plastkaart mõõtmetega 85,5 mm × 54 mm.

  (2) Tunnistuse esi- ja tagaküljel on värviline turvamuster. Tunnistuse esiküljel on värviline politseivapi kujutis ning tagaküljel värviline väikese riigivapi kujutis.

  (3) Tunnistuse esiküljel on järgmised elemendid:
  1) tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET”;
  2) tekst „ABIPOLITSEINIKU TUNNISTUS”;
  3) eesnimi;
  4) perekonnanimi;
  5) isikukood;
  6) tunnistuse number;
  7) kehtivusaeg;
  8) koht abipolitseiniku fotokujutisele.

  (4) Tunnistuse tagaküljel on tekst „EESTI VABARIIK”.

  (5) Tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) abipolitseiniku eesnimi;
  2) abipolitseiniku perekonnanimi;
  3) abipolitseiniku isikukood;
  4) abipolitseiniku värvitrükis fotokujutis;
  5) tunnistuse number;
  6) tunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

  (6) Tunnistuse teksti värvus on must.

  (7) Tunnistuse vorm peab vastama määruse lisale 3.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Siseministri 21. detsembri 2010. a määruses nr 66 „Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus” kirjeldatud abipolitseiniku eritunnuseid, mis erinevad käesolevas määruses kirjeldatutest, võib kanda kuni laovarude lõppemiseni või nende kandmiskõlbmatuks muutumiseni.

Lisa 1 Abipolitseiniku vormiriietuse ja ohutusvesti eritunnused

Lisa 2 Abipolitseiniku varrukaembleem

Lisa 3 Abipolitseiniku tunnistuse vorm

Lisa 4 Abipolitseiniku tunnus õlakukattel
[RT I, 16.07.2022, 8 - jõust. 01.08.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json