Teksti suurus:

Rahandusministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 20 „Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2011, 1

Rahandusministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 20 „Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend“ muutmine

Vastu võetud 15.08.2011 nr 43

Määrus kehtestatakse „Tolliseaduse” § 47 lõike 8 alusel.

Rahandusministri 17. märtsi 2010. a määruses nr 20 „Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend“ (RTL 2010, 14, 269) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja sõna „paberkandjal“;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui reisija deklaratsiooni vorm esitatakse digitaalselt allkirjastatuna, siis B osa toll ei täida.”.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Riigi eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json