Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+“ toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2019, 28

Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+“ toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.08.2019 nr 34

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+” toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 punkti 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Selle meetme tegevuse kontekstis peab ring toimuma kokku vähemalt 16 akadeemilist tundi õppeaasta jooksul õppetööga hõivatud ajal ning kestma projekti toel vähemalt kolmel õppeaastal;”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 12. aprillist 2017. a.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json