Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 9

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 14.09.2022 nr 38

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 punktis 41 asendatakse sõna „kommunikatsiooniosakond“ sõnadega „kommunikatsiooni- ja välissuhete osakond“;

2) paragrahv 121 sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Kommunikatsiooni- ja välissuhete osakond

Kommunikatsiooni- ja välissuhete osakonna põhiülesanded on:
1) ameti meediasuhtluse, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise põhimõtete väljatöötamine, arendamine ja korraldamine;
2) koostöö välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning ameti välissuhtluse koordineerimine.“;

3) paragrahvi 14 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:
„4) maksualane koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
5) aktsiisikaupade käitlemisega seotud lubade menetlemine ja maksumärkide haldamine.“;

4) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „kommunikatsiooniosakonna“ sõnadega „kommunikatsiooni- ja välissuhete osakonna“.

§ 2.   Määruse jõustumine

19.09.2022 12:30
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „jõustumine“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. oktoobril.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json