Teksti suurus:

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 13

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.09.2022 nr 37

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 108 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord“ lisa 11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
rahandusminister

Merike Saks
kantsler

Lisa 11 Investeerimisteenuste aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json