Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ja Aktsiaselts Hansabi vahel sõlmitud kontsessioonileping

Väljaandja:Politsei- ja Piirivalveamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2022, 15

Politsei- ja Piirivalveameti ja Aktsiaselts Hansabi vahel sõlmitud kontsessioonileping

12.08.2022 nr 20-2.3/17-9, Tallinn


Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, asukoht Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn, mida esindab siseministri 03.08.2022 volituse nr 1-3/62 alusel peadirektori asetäitja arenduse alal ülesannetes olev ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Heiko Mihkelson (edaspidi kontsessiooni andja), ühelt poolt,

ja

Aktsiaselts Hansab, registrikood 10035867, asukoht Keevise 11, 11415, Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Rainer Saaron (edaspidi - kontsessionäär), teiselt poolt,

edaspidi koos pooled või eraldi pool, sõlmisid hankelepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1. Lepingu sõlmimise alus ja objekt

1.1. Lepingu eesmärgiks ja esemeks on isikut tõendavate dokumentide seaduse § 121 kohaselt isikut tõendavate dokumentide väljastamine Eestis ja Soomes.

1.2 Kontsessionääri kohustused teenuse pakkumisel on järgmised:
1.2.1. isikut tõendavate dokumentide väljastamine (sealhulgas isikutuvastus);
1.2.2 isikut tõendavate dokumentide turvalise säilitamise ja käitlemise tagamine;
1.2.3. isikut tõendavate dokumentide transportimise korraldamine Eestist, Tallinnast, väljastuskohtadesse ja vastupidises suunas.

1.3. Lepingu ja selle lisades tähendab termin „väljastamine“ isikut tõendava dokumendi väljastamist dokumendi kasutajale või tema poolt dokumendi taotlemisel määratud volitatud isikule (mis hõlmab dokumendi väljastuskohta viimist, isikusamasuse tuvastamist, dokumendi üleandmist jne). Isikut tõendava dokumendi väljaandmise otsustab PPA.

1.4. Käesoleva lepingu eesmärk on osutada punktis 1.2. loetletud teenuseid ning reguleerida pooltevahelisi kohustusi ja nõudeid.

1.5. Lepingut rakendavad kontsessiooni andja ja kontsessionäär. Järelevalvet lepingu täitmise üle teostab Siseministeerium ja vastava volituse korral ka kontsessiooni andja. Järelevalve teostajal on järelevalve teostamiseks õigus nõuda kontsessionäärilt asjakohaseid selgitusi ja dokumente.

1.6. Pooled vastutavad lepingu täitmise eest.

1.7. Lepingu muudatused fikseeritakse vastavate lisadega. 

 

2. Poolte rekvisiidid

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn
Registrikood 70008747
Tel: +372 612 3000
e-post: [email protected]
Heiko Mihkelson

 

Aktsiaselts Hansab
Keevise 11, 11415, Tallinn
Registrikood: 10035867
Tel: +372 605 9800
e-post: [email protected]
Rainer Saaron

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json