Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.10.2012, 3

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Vastu võetud 12.10.2012 nr 41

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 28 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruses nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” (RT I, 02.09.2011, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus (Hiiumaa);”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 40 ja 41 järgmises sõnastuses:

„40) Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu SA (Pärnumaa);
41) Vändra Tervisekeskus SA (Pärnumaa).”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) Sotsiaalministeerium.”.

Hanno Pevkur
Minister

Helen Tralla
Õigusala juhi kohusetäitja kantsleri ülesannetes