Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.10.2013, 2

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Vastu võetud 11.10.2013 nr 63

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 23 lõigete 2 ja 10 alusel.

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” (RT I, 03.10.2013, 6) lisa 1 tekst asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Erametsas paikneva vääriselupaiga puistu arvutuslik sortimenteerimine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json