Teksti suurus:

Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu kehtestamine

Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Regionaalminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2016
  Avaldamismärge:RT I, 16.10.2013, 5

  Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu kehtestamine

  Vastu võetud 25.02.2005 nr 8
  RTL 2005, 26, 368
  jõustumine 31.03.2005

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  22.03.2010RTL 2010, 14, 27101.04.2010, osaliselt 1.07.2010
  06.10.2013RT I, 16.10.2013, 319.10.2013

  Määrus kehtestatakse «Nimeseaduse» § 171 lõike 5 alusel.
  [RTL 2010, 14, 271 - jõust. 01.07.2010]

  § 1.  Kehtestan liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu, mida ei või isiku soovil uueks perekonnanimeks ilma mõjuva põhjuseta anda (loetelu lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 31. märtsil 2005. a.

  Lisa   Liiga laialdase kasutusega perekonnanimede loetelu
  [RT I, 16.10.2013, 3 - jõust. 19.10.2013]