Teksti suurus:

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine - sisukord
Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.10.2017, 1

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 72

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.   Asustusüksuste nimistu ja nende lahkmejooned

  (1) Määrusega kinnitatakse asustusüksuste nimistu asustusüksusena linnade, alevite, alevike ja külade lõikes maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade kaupa (lisatud).

  (2) Määrusega määratakse kindlaks asustusüksuste lahkmejoonteks katastrikaardile kantud asustusüksuste lahkmejooned määruse jõustumise seisuga.

  (3) Maa-amet registreerib katastrikaardil asustusüksuste lahkmejoontes pärast lõikes 2 nimetatud tähtpäeva tehtud muudatused.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrus nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tunnistatakse määruse jõustumisel kehtetuks.

  (2) Asustusüksuste nimistu ja lahkmejoonte osas kohaldatakse määruse jõustumisest kuni 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani lõikes 1 nimetatud regionaalministri määrusega kinnitatud nimistut ja selle kohaselt kindlaks määratud lahkmejooni.

  (3) Määruse § 1 lõikes 1 nimetatud asustusüksuste nimistu ja § 1 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud lahkmejooned jõustuvad iga kohaliku omavalitsuse üksuse osas selle volikogu 2017. aasta valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Asustusüksuste nimistu
10.11.2017 16:12
Veaparandus - Parandatud ilmsed ebatäpsused, eemaldatud Räpina valla alevike loetelu lahtrist sõna "Alevikud" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Rahandusministeeriumi 8.11.2017 taotlust nr 14-3/1875-1 ning Luunja valla Valimiskomisjoni otsuse kuupäevas ning valimistulemuste jõustumises Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Luunja vallavalitsuse 7.11.2017 taotlust.

/otsingu_soovitused.json